Inloop spreekuur bestuur

Op de laatste twee ledenvergaderingen is de interne communicatie binnen de vereniging aan de orde geweest. Met name de communicatie van en naar het bestuur verdiende volgens de leden aandacht.

In de laatste bestuursvergadering hebben we daarom besloten om gedurende het lopende seizoen, bij wijze van proef, een INLOOP SPREEKUUR te houden.  

Het inloopspreekuur wordt gehouden op de laatste woensdagavond van de maand in onze kantine 'De UItwijk' aan het Zwanenveld.

Vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur is er tenminste 1 bestuurslid aanwezig om vragen, suggesties, of andere zaken te bespreken. 

Een afspraak maken is niet nodig. We zorgen dat er koffie vers is gezet.

Met vriendelijke groet,

Harry Kouwenberg

Voorzitter