Bestuursleden gezocht!

Met spoed is onze vereniging op zoek naar mensen die EKC 2000 verder vooruit willen helpen vanuit het bestuur. Met ingang van dit seizoen worden de bestuursposities 'voorzitter', ‘secretaris’ (beide dagelijks bestuur) en ‘algemeen bestuurslid’ vacant. Ben jij geïnteresseerd in een bestuursrol bij onze mooie korfbalvereniging, laat dit dan even weten via vrijwilligers@ekc2000.nl of kijk eens bij ‘extra informatie’ op de pagina ‘Commissies’ onder ‘Bestuur’.

Voorzitter
Het beheren van de dagelijkse gang van zaken en het bewaken van de continuïteit van de vereniging. Daarnaast het voorzitten van leden- en bestuursvergaderingen, proactief uithangbord voor de vereniging binnen en voor de korfbalsport en een verbindende factor zijn binnen het bestuur en binnen de vereniging. Tevens controle op het respecteren van het gestelde in de statuten van de vereniging. 

Secretaris
De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur.  De secretaris binnen een vereniging heeft als taak het maken van de bestuursagenda voorafgaand aan en de notulen tijdens een vergadering. Ook het schrijven van brieven en uitnodigingen is een van de taken. De secretaris is ook contactpersoon voor ingekomen e-mailberichten voor de vereniging en daarnaast verzorgt hij of zij de uitgaande e-mails. Hij of zij zorgt ervoor dat de vereniging wettelijk in orde blijft door op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving en deze op te volgen.

Algemeen bestuurslid
Het algemeen bestuurslid valt buiten het dagelijks bestuur. Het bestuurslid krijgt een portefeuille toebedeeld waarvoor hij/zij ‘verantwoordelijk’ is. Op dit moment zijn de commissies volgens beleidsplan verdeeld over de portefeuilles Commerciële Zaken, Facilitaire Zaken, Leden & Vrijwilligers en Technische Zaken. In deze rol wordt van je verwacht dat je deelneemt aan bestuursvergaderingen en ben je verantwoordelijk voor de commissies in je portefeuille en bijkomende zaken die raakvlakken hebben met jouw portefeuille.

Ben je geïnteresseerd in een van bovenstaande posities of wil je graag meer informatie, laat dit dan even weten via vrijwilligers@ekc2000.nl op kijk eens bij ‘extra informatie’ op de pagina ‘Commissies’ onder ‘Bestuur’.