Bestuurslid Facilitaire Zaken

 EKC 2000 is op zoek naar een bestuurslid voor Facilitaire Zaken. Ben jij bereid de vereniging nog een stukje verder vooruit te helpen, meld je via ekc2000.emmen@knkv.net

Doel
Het doel van de functie is het activeren en motiveren van de onder zijn beheer gestelde commissies van de vereniging. Denk aan onder meer kantinezaken en materiaalbeheer.

Plaats in de vereniging
• Maakt deel uit van het bestuur.

Functie-inhoud

Is belast met de bestuurlijke portefeuille betreffende:
• Kantinecommissie
• Zaal- veldcommissie
• Accommodatie
• Bewerkstelligt een goede communicatie met deze commissies en houdt deze in stand
• Is binnen het bestuur eerst verantwoordelijke voor de jaarplannen (targets) die zijn bestuurlijke portefeuilles betreffen en is daarop in- en extern de aanspreekbare persoon.
• De verantwoordelijkheid met betrekking tot de jaarplannen omvat in ieder geval het opstellen of laten opstellen, het toezicht houden op de uitvoering en zonodig geven van aanwijzingen
• Is als eerste verantwoordelijk voor veiligheid, hygiëne en representatieve aanblik met betrekking tot de accommodatie
• Draagt er zorg voor dat deelbegrotingen of budgetvoorstellen voor het nieuwe verenigingsjaar op tijd bij de penningmeester worden ingediend
• Signaleert problemen en draagt oplossingen aan.

Tijdsbesteding
• Informeel naar eigen invulling
• Formeel 12x per jaar bestuursvergadering
• Formeel 1x jaarvergadering
• Afhankelijk van functiebelang, bezoeken vergaderingen District KNKV,  Regio enz.
• Telefonische contacten enkele uren per maand
• Informele contacten enkele uren per maand

Geboden wordt
• Het vrijwilligersbeleid is van toepassing
• Een zelfstandige functie waarin de vrijwilliger zich optimaal kan ontplooien
• Een scholing die bij de functie hoort
• Onkosten vergoeding op basis van geldende tarieven, vastgesteld op de JAV

Kwalificaties
• Goede communicatieve vaardigheden
• Flexibele instelling en stressbestendig
• Gezonde dosis humor
• Goed met vrijwilligers kunnen omgaan

Gewenst
• Ervaring of ervaring willen opdoen in een leidinggevende functie
• Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging