Corona Toegangbewijs voor binnensporten.

Aan ouders van jeugdleden en leden van EKC 2000 van 18 jaar en oude,
Zoals heel Nederland met verbijstering heeft kunnen vernemen, heeft het demissionair kabinet
besloten om met ingang van zaterdag 6 november a.s. een Corona Toegangspas verplicht stelt voor
alle binnen sporten.
Deze toegangscontrole is de verplichting van de verenigingen zelf.
Als bestuur hebben we voor de zware opgave gestaan wat wij moeten doen in deze onverwachte en
feitelijk voor ons ongewenste situatie. Om het Korfbal nu dit zaalseizoen wel door te laten gaan,
hebben wij besloten daarom gehoor te geven aan deze verordening waarbij wij een dringende
oproep doen op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid!


M A A T R E G E L E N

1) Spelers van 18 jaar en ouder dienen een geldig Coronatoegangsbewijs te tonen bij
binnenkomst van de zaal bij een training en/of een wedstrijd. Een geldig toegangsbewijs
wordt verkregen door gevaccineerd te zijn of door een uitslag van een test met een tijdelijke
geldigheidsduur. Zij die geen geldig bewijs kunnen tonen worden helaas niet toegelaten tot
de sporthal.
2) De zaaldienst wordt uitgebreid met 1 á 2 vrijwilligers. Zij zullen de toegangscontrole
uitvoeren. Bij aanvang van de controle zal er een bestuurslid aanwezig zijn en/of bereikbaar
zijn.
3) Spelers tot en met 17 jaar zijn vrijgesteld van een toegangsbewijs.
4) Ouders van jeugdleden zijn welkom in de sporthal tijdens wedstrijden nadat ook zij een
geldig Coronatoegangsbewijs kunnen tonen.
5) Tijdens trainingavonden is alleen toegang tot de sporthal voor spelers, trainers, commissie-
of bestuursleden toegestaan. Het is om organisatorische redenen voor ouders ,voogden
en/of andere toeschouwers NIET toegestaan de sporthal te betreden. Jeugdspelers worden
opgevangen bij de deur en er wordt door de TC c.q. trainers op toegezien dat kinderen na
afloop van de training op een verantwoorde wijze worden opgehaald.
6) Indien er activiteiten worden georganiseerd in de sporthal (bv ‘Glowing in the dark Party’)
worden voor alle toeschouwers en/of deelnemers van 18 jaar en ouder de Corona
Toegangsbewijs gecontroleerd.


Graag vragen wij hier u aandacht voor.
De personen die de controle van het Corona Toegangsbewijs uitvoeren zijn allemaal VRIJWILLIGERS.
Wij vragen daarom jullie volledige medewerking, begrip en respectvolle benadering. Voor vragen,
opmerkingen en/of klachten kunt bij u terecht bij de leden van het Bestuur:
Harry Kouwenberg – Voorzitter
Anja Pragt – Penningmeester
Peter Tempel – Lid
Diede Gras - Lid