EKC 2000 benoemd bestuur tijdens JAV

Vrijdag 12 oktober heeft de Jaarlijkse Algemene (leden) Vergadering (JAV) plaats gevonden. Na een gezamelijk pannenkoeken buffet heeft voorzitter Harry Kouwenberg de vergadering geopend.

Tijdens de vergadering is het nieuwe bestuur benoemd door de leden. Erwin Kort en Riejander Deen hebben voorafgaand aan de vergadering aangegeven aftredend te zijn. Jannetta Deen is tijdens de vergadering benoemd tot secretaris.

Bestuur vlnr: Jannetta Deen-Veldman (secretaris), Harry Kouwenberg (voorzitter) en Patrick Posthuma (penningmeester).