EKC 2000 en Gerben Koens beëindigen samenwerking

31-1-2017 – Eind januari hebben bestuur, technische commissie en Gerbens Koens in een gesprek, gezamenlijk de samenwerking beëindigd. Verschillende oorzaken, waaronder een aantal verschillen van inzicht hebben tot dit lastige besluit geleid.

Gerben, het bestuur en de technische commissie zijn het met elkaar eens dat beëindiging van de samenwerking de beste oplossing is voor de vereniging en Gerben.

De training en coaching van de selectie wordt tot nader bericht intern verzorgd. Het bestuur en de technische commissie zijn druk bezig om de ontstane vacature zo spoedig mogelijk in te vullen. De eerste gesprekken hiervoor staan reeds gepland.

Bestuur & Technische Commissie