KNKV verplicht spelregelbewijs per 1 september 2018

Bron: KNKV

Uit onderzoek blijkt dat betere kennis van de spelregels leidt tot een beter klimaat en beter gedrag op de sportvelden. Korfbalmasterz.nl biedt op een laagdrempelige manier de mogelijkheid om spelregelkennis van korfbal te vergroten en bij te houden. Sinds de start in 2015 hebben inmiddels al bijna 6.000 korfballers het spelregelbewijs behaald via deze website. Per 1 september 2018 is dit verplichte kost.

De maatregel komt voort uit de nadrukkelijke wens van verenigingen - naar aanleiding van gesprekken met verenigingen en bijeenkomsten over de Rompregeling Arbitrage - om het verplichte spelregelbewijs onderdeel te maken van het lidmaatschap. Inmiddels is dit al één van de voorwaarden voor het certificeren van verenigingen met het certificaat ‘Arbitrageproof’. Met dit certificaat worden verenigingen onderscheiden die op arbitragebied hun zaken prima voor elkaar hebben. Vanuit hen die gecertificeerd zijn komt eveneens naar voren dat zij een verbetering in het klimaat en gedrag rondom hun vereniging ervaren.

Tevens is in de beleidsnotitie voor de komende jaren opgenomen dat het verplichte spelregelbewijs gefaseerd wordt ingevoerd op voorspraak van de verenigingen. Dit houdt in dat de eerste categorie leden, de senioren, vanaf 1 september 2018 in het bezit dient te zijn van het spelregelbewijs. Vervolgens komt daar ieder jaar een categorie bij, wat er schematisch als volgt uitziet:

Ingangsdatum

Categorie

1 september 2018

Senioren

1 september 2019

Junioren

1 september 2020

Aspiranten

 

Wat betekend dit voor EKC 2000?

EKC 2000 gaat in de loop van het seizoen spelregelavonden organiseren zodat we een goede start gaan maken. Hierover volgt later meer informatie.

Enkele leden zijn al vrijgesteld i.v.m. eerder behaalde diploma's of om dat ze Korfbalmasterz al behaald hebben. Wil jij ook aan de slag met Korfbalmasterz? Stuur dan een e-mail naar tc@ekc2000.nl of meld je bij Michael Beekman of Riejander Deen