EKC 2000

Op de jaarlijkse algemene leden vegadering is een nieuwe contributie vastgesteld, deze wordt voor het eerst geïncasseerd op 24 november 2016.

Voor meer informatie klik hier.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u mailen naar: penningmeester@ekc2000.nl