Zaterdag 7 januari jl is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden. Het was de bedoeling dat deze aansluitend zou zijn aan het wedstrijdprogramma van de zaterdag, echter door de weeromstandigheden is het programma van de dag afgeblazen.

Desondanks is het een gezellige avond geworden, waar kort is teruggeblikt op het afgelopen jaar, maar vooral vooruit is gekeken naar een sportief 2017!

Iedereen bedankt voor de komst

Het bestuur