Overdracht kleedkamers

Op 13 juni vond een bijzondere algemene ledenvergadering plaats, waarin de overdracht van de kleedkamers werd besproken. De gemeente Emmen draagt per 1 augustus de kleedkamers over aan de sportverenigingen, waarbij de gemeente Emmen de verenigingen twee opties gaf: de kleedkamers overnemen of á 3.000 euro per kleedkamer per jaar huren. Tijdens de stemming werd aangenomen dat EKC 2000 de kleedkamers overneemt. Dit betekent een kleinere financiële aderlating dan huren. De vereniging ontvangt een kleine overnamevergoeding van de gemeente en voor het kleedkameronderhoud zullen wij als vereniging zoveel mogelijk vrijwilligers mobiliseren.