29 April: Hervatting trainingen Jeugd

19 Mei: Hervatting trainingen Senioren

1 Juni: Jeugd t/m 18 mag contactsport weer voluit beoefenen

 

Hoera, er mag weer getraind worden!! Zij het met enige aanpassingen. Bij deze informeren we jullie over de volgende besluiten en regels:

- Spelers en ouders mogen natuurlijk voor zichzelf beslissen of zij het alweer zien zitten dat zij of de kinderen op het korfbalveld staan. Per groep zal geregeld worden dat er minimaal één trainer/corona-verantwoordelijke aanwezig is, die goed geïnstrueerd is en zal toezien op de maatregelen. Men dient zich volgens de voorschriften vanuit de provincie aan- of af te melden voor de trainingen, zodat er beter gemonitord kan worden met oog op eventuele ziekteverschijnselen en verspreiding.

- Jeugd t/m 12 jaar (JO10 en JO13) trainen in de complete groep en mogen oefeningen doen waarbij onderling contact en partijspel zijn toegestaan.

- Voor Jeugd t/m 18 jaar (JO16 en JO19) geldt bovenstaande ook vanaf 1 juni

- Senioren trainen op aangepaste wijze, waarbij de spelers te allen tijde een onderlinge afstand van >1,5 meter kunnen waarborgen. Er dient vooraf een Corona-verantwoordelijke te worden aangemeld bij de TC. Wanneer dit niet het geval is, kan de training NIET doorgaan.

- De trainingen zullen 2x in de week zijn (op dinsdag en donderdag) op aangepaste tijden (zie afbeelding). Dit om de coördinatie makkelijker te maken en elk kruisverkeer te voorkomen van verschillende spelers/trainers/teams rondom de in- en uitgangen van het sportterrein en het sportveld.

- Het gehele sportterrein blijft voor ouders gesloten. Dit betekent: alleen kinderen halen/brengen tot aan het hek is toegestaan. Dit om kruisverkeer tussen volwassenen (en kinderen) te kunnen voorkomen.

- Het clubgebouw blijft voor spelers gesloten. Hieronder vallen dus kantine, kleedruimtes, douches/toiletten en materiaalhok. Dit betekent: kinderen komen en gaan in hun sportoutfit, dienen thuis te douchen en thuis (vooraf en/of achteraf) naar het toilet te gaan! We willen vragen om max 5 minuten voor trainingsaanvang te komen en max 5 minuten na afloop van je training weer huiswaarts te gaan.

- Het materiaalhok is alleen geopend voor de trainers/corona-verantwoordelijke. Deze zien erop toe dat zij onderlinge afstand bewaren van >1,5 meter en dat zij niet méér aanraken dan noodzakelijk. Door de materiaalcommissie wordt geregeld dat er desinfectiemateriaal aanwezig zal zijn om ballen, palen en korven na de trainingen te kunnen ontsmetten. De trainers blijven op training te allen tijde >1,5 meter van elkaar en van spelers verwijderd. Enige uitzondering is wanneer er EHBO moet worden verleend.

 

- Spelers en trainers die ziekteverschijnselen vertonen blijven thuis én melden zich bij de TC!! Dit om eventuele verdere verspreiding tijdig te kunnen voorkomen!


Denk om elkaar en vooral veel korfbalplezier gewenst aan al onze leden!

Sportieve groet,
de Technische Commissie