Van de bestuurstafel

Maandelijks informeert het bestuur van EKC 2000 haar leden en geïnteresseerden over zaken die spelen binnen of inzake de vereniging. Hiermee verwacht het bestuur de informatievoorziening te versterken en de betrokkenheid van leden en supporters te vergroten. In deze berichtgeving wordt de noodzakelijke discretie toegepast.

Terugkoppeling bestuursvergadering november 2017

Kunstgrasveld

Onlangs is de werkgroep Nieuw Kunstgrasveld EKC 2000 om tafel gegaan met gemeente Emmen om de wensen, voorkeuren en mogelijkheden te bespreken. Het totaalpakket wordt binnenkort in de markt gezet bij aanbieders. Gezamenlijk is het doel gesteld het nieuwe kunstgrasveld in het voorjaar van 2018 speelklaar te hebben.

Vacante kaderfuncties

Om meer slagkracht en focus te kunnen aanbrengen is het van belang om enkele belangrijke kaderfuncties te vervullen. Met speciale aandacht zijn wij op zoek naar een bestuurslid Facilitaire Zaken, een verenigingsbegeleider en een vrijwilligerscoördinator. Interesse in een van genoemde functies kan worden gemeld via ekc2000.emmen@knkv.net. Tevens gaan we onderzoeken hoe we ouders van (nieuwe) leden beter of meer te betrekken bij verenigingstaken. Met meer vrijwilligers kunnen we meer bereiken.

Cijfer scheidsrechtersontvangst NKSV

Scheidsrechters van andere verenigingen hebben hun ontvangst beoordeeld gedurende de veldcompetitie najaar 2017. EKC 2000 behaalt een mooi resultaat met een 7,5 als gemiddelde beoordeling.

Overdracht kleedkamers afgerond

De zaak ‘overdracht kleedkamers’ is volledig afgerond. De kleedkamers zijn overgenomen van de gemeente Emmen en zijn nu eigendom van de vereniging.

Nieuwe leden

In de afgelopen maand heeft EKC 2000 6 nieuwe leden mogen ontvangen. Wij heten Fem, Marlies, Meike, Roos (allen F), Maud (E) en Nathalie (S) van harte welkom en wensen hen veel plezier bij EKC 2000.

Opbrengst Rabo Clubkas campagne

In de afgelopen periode hebben leden van de Rabobank gestemd op hun favoriete vereniging. Hiermee heeft EKC 2000 een bedragvan € 735,- weten op te halen. Onze dank gaat uit naar iedereen die op onze vereniging heeft gestemd.

Nieuwjaarsborrel

Het duurt nog een aantal weken, maar het nieuwe jaar komt eraan. De Nieuwjaarsborrel wordt gehouden op zaterdagavond 6 januari 2018 in kantine De Uitwijk. De kantine is open vanaf 20.00 uur. Leden en supporters van EKC 2000 zijn van harte welkom.

Het bestuur van EKC 2000