Van de bestuurstafel 

Maandelijks informeert het bestuur van EKC 2000 haar leden en geïnteresseerden over zaken die spelen binnen of inzake de vereniging. Hiermee verwacht het bestuur de informatievoorziening te versterken en de betrokkenheid van leden en supporters te vergroten. In deze berichtgeving wordt de noodzakelijke discretie toegepast.

Betreft terugkoppeling bestuursvergadering d.d. 20 december jl.

Ontwikkelingen nieuwe kunstgrasvelden

Hoewel er over de voortgang weinig nieuws is te melden, zijn wij op zoek naar mensen die een feestje kunnen bouwen. Om de opening van de nieuwe kunstgrasvelden niet ongehoord voorbij te laten gaan, willen wij een feestcommissie in het leven roepen. Heb jij zin om mee te denken en deze feestelijke dag te organiseren? Meld je dan bij Erwin, ekc2000.emmen@knkv.net.

Vacante kaderfuncties

Het invullen van kaderfuncties blijft een belangrijk aandachtspunt voor de vereniging. Sterker nog, met meer vrijwilligers kunnen we sneller en beter de gestelde verenigingsdoelen bereiken. Voor diverse commissies zijn wij op zoek naar versterking, bijvoorbeeld

  • een commissielid sponsorzaken;
  • een vertrouwenspersoon;
  • een verenigingsbegeleider;
  • een vrijwilligerscoördinator. 

​Interesse in één van bovengenoemde functies kan worden gemeld via vrijwilligers@ekc2000.nl of ekc2000.emmen@knkv.net. Denk je iets anders te kunnen betekenen? Schroom niet om dit te melden, vraag eens om extra informatie of kijk bij het tabblad ‘Vereniging’ onder ‘Commissies’.

Verhuur kantine De Uitwijk

Na een tijdelijke stop is kantine De Uitwijk nu weer te huur voor leden van de vereniging. Nieuwe richtlijnen en prijzen staan opgesteld in het nieuwe huurcontract. Wil jij als lid van EKC 2000 de kantine huren, neem dan voor meer informatie even contact op met Patrick, penningmeester@ekc2000.nl.

Nieuwe leden

In de afgelopen maand heeft EKC 2000 3 nieuwe leden mogen ontvangen. We heten Gerda Steenbergen (MW), Lotte Klein (F) en Lara Beuker (F) van harte welkom en wensen hen veel plezier bij EKC 2000.

Opbrengst Grote Clubactie

In de afgelopen periode hebben onze leden hun best gedaan om zoveel mogelijk loten te verkopen voor de Grote Clubactie. Hiermee heeft EKC 2000 een bedragvan ruim € 1400,- weten op te halen. Onze dank gaat uit naar iedereen die loten heeft verkocht of gekocht.

Vrijwilligers ontvangen kerstattentie

Onlangs hebben vrijwilligers van EKC 2000 een kerstattentie ontvangen. Met deze attentie wil EKC 2000 haar dankbaarheid tonen richting alle kaderleden, scheidsrechters en trainers die zich in 2017 hebben ingezet voor onze vereniging.

Nieuwjaarsborrel

Het is bijna zover, het nieuwe jaar komt eraan. Natuurlijk is er eerst nog Kerst en oud&nieuw, maar kort daarna is de Nieuwjaarsborrel in kantine De Uitwijk. De Nieuwjaarsborrel wordt gehouden op zaterdagavond 6 januari 2018 in kantine De Uitwijk. De kantine is open vanaf 20.00 uur. Leden, hun familie en supporters zijn welkom. Thema: gala!

Fijne feestdagen en alvast een gelukkig Nieuwjaar! Al komt dat laatste natuurlijk wel tijdens de Nieuwjaarsborrel aan de orde ;-). Tot dan!

Het bestuur van EKC 2000