Van de bestuurstafel 

Maandelijks informeert het bestuur van EKC 2000 haar leden en geïnteresseerden over zaken die spelen binnen of inzake de vereniging. Hiermee verwacht het bestuur de informatievoorziening te versterken en de betrokkenheid van leden en supporters te vergroten. In deze berichtgeving wordt de noodzakelijke discretie toegepast.

Betreft terugkoppeling bestuursvergadering d.d. 5 februari jl.

Ontwikkelingen nieuwe kunstgrasvelden

Het proces betreffende de komst van de nieuwe kunstgrasvelden is volop in beweging. Vanuit EKC 2000 is een werkgroep aangesteld omtrent de randzaken en natuurlijk de opening. Deze opening staat gepland op zaterdag 24 maart, tijdens de jaarlijkse EKC 2000-dag waarop alle teams oefenwedstrijden spelen. Meer informatie volgt binnenkort vanuit deze werkgroep.

Riejander Deen secretaris a.i.

Per heden is Riejander de nieuwe secretaris a.i. van EKC 2000. Riejander treedt hierdoor toe tot het dagelijks bestuur en neemt hiermee de taken over van Erwin, die zich gaat richten op Commerciële Zaken. Bij de jaarlijkse Ledenvergadering zal de benoeming voor een definitieve aanstelling worden voorgelegd aan de leden. De functie bestuurslid Technische Zaken is per direct vacant geworden.

Vacante kaderfuncties

Het invullen van kaderfuncties blijft een belangrijk aandachtspunt voor de vereniging. Sterker nog, met meer vrijwilligers kunnen we sneller en beter de gestelde verenigingsdoelen bereiken. Voor diverse commissies zijn wij op zoek naar versterking, bijvoorbeeld

  • een commissielid sponsorzaken;
  • een vertrouwenspersoon;
  • een verenigingsbegeleider;
  • een vrijwilligerscoördinator. 
  • een bestuurslid Technische Zaken
  • een bestuurslid Facilitaire Zaken

​Interesse in één van bovengenoemde functies kan worden gemeld via vrijwilligers@ekc2000.nl of ekc2000.emmen@knkv.net. Denk je iets anders te kunnen betekenen? Schroom niet om dit te melden, vraag eens om extra informatie of kijk bij het tabblad ‘Vereniging’ onder ‘Commissies’.

KT2-cursus

Binnenkort gaat de KT2-cursus van start. Dit is cursus/opleiding tot korfbaltrainer. Namens EKC 2000 doen hier aan mee: Patrick, Reynard, Quint, Björn, Merilyn, Romy en Kaj. Er is nog gelegenheid om je aan te melden. De cursus wordt aangeboden vanuit de KNKV en wordt in kantine De Uitwijk (Rietlanden) verzorgd door onze eigen hoofdtrainer Atte van Haastrecht.

Korfballeague finale 7 april

Met inmiddels meer dan 38 inschrijvingen zal de reis naar Amsterdam definitief doorgang vinden. Tot en met zondag 11 februari heb je nog de kans om kaarten te kopen via EKC 2000. Je kunt dan dus ook mee met de georganiseerde busreis naar Amsterdam. Maandag 12 februari worden de kaarten ingekocht en de bus bevestigd. Meld je dus snel aan door te mailen naar korfbalfinale.ekc2000@gmail.com

Rompregeling

Bondscheidsrechters Michael Beekman en Riejander hebben ook dit seizoen weer flink hun best gedaan om de 44(!) wedstrijden buitenshuis te fluiten. Hiermee worden een flinke boete en sportieve sancties voor de vereniging voorkomen. Een groot compliment en veel dank gaat uit naar beide heren.

klusdag 17 maart

Zaterdag 17 maart staat in het teken van de EKC 2000-klusdag. We gaan op deze dag samen met ouders en oudere leden aan de slag op het sportpark in Rietlanden. Jij helpt toch ook even mee?! Meer informatie volgt binnenkort. We rekenen op ieders hulp op 17 maart en maken er samen een gezellige dag van. De koffie zal klaar staan!

Het bestuur van EKC 2000