Van de bestuurstafel

Maandelijks informeert het bestuur van EKC 2000 haar leden en geïnteresseerden over zaken die spelen binnen of inzake de vereniging. Hiermee verwacht het bestuur de informatievoorziening te versterken en de betrokkenheid van leden en supporters te vergroten. In deze berichtgeving wordt de noodzakelijke discretie toegepast.

Betreft terugkoppeling bestuursvergadering d.d. 6 juni jl.

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening (persoons)gegevens van kracht. Ook voor een korfbalvereniging zoals EKC 2000 heeft deze gevolgen. Momenteel inventariseert EKC 2000 de gevolgen hiervan.

Vacante kaderfuncties

Het invullen van kaderfuncties blijft een belangrijk aandachtspunt voor de vereniging. Sterker nog, met meer vrijwilligers kunnen we sneller en beter de gestelde verenigingsdoelen bereiken. Voor diverse commissies zijn wij op zoek naar versterking, bijvoorbeeld:

  • Een commissielid sponsorzaken;
  • Een vertrouwenspersoon;
  • Een verenigingsbegeleider;
  • Een vrijwilligerscoördinator. 
  • Een bestuurslid Technische Zaken
  • Een bestuurslid Facilitaire Zaken

Rookvrij sportcomplex

Momenteel is het bestuur van EKC 2000 in gesprek met DZOH, gemeente Emmen en het longfonds voor de mogelijkheden van een rookvrij sportcomplex.

Familiedag

De jaarlijkse familie BBQ en bonte avond van 23 juni wordt verplaatst naar de start van het nieuwe seizoen. De reden hiervoor is dat veel leden verhinderd zijn op 23 juni.