Wie wil meebouwen aan het nieuwe technische beleid van EKC 2000!

In de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAL) is het teruglopende ledental aan de orde geweest met daarin het gevolg dat het vanuit beleidsplan 2016-2020 voor de TC steeds lastiger wordt de teams op sterkte rond te krijgen.


Er is daarom aangekondigd een aantal drastische maatregelen voor te bereiden, die van belang zijn de vereniging toekomstbestendig te houden en te versterken.
Uitgaande van belangrijke pijlers voor een korfbalvereniging dient het technische beleid te worden herzien.
Op de laatste Bestuursvergadering is daarom met de TC overlegt hoe we dit proces kunnen oppakken. Vanuit een kader hebben we een aantal mogelijkheden besproken waaruit we een keuze hebben gemaakt.  We willen een breed gedragen plan maken die uitgaat van het dna van de vereniging rekeninghoudend met de mogelijkheden van nu en de toekomst.

Daarvoor roepen wij leden en ouders van jeugdleden op om een actieve bijdrage te leveren aan het ‘nieuwe’ technische beleid van EKC 2000.
In de werkgroep zitten in ieder geval leden in van de TC, de nieuw aan te stellen jeugdcoördinator, de huidige hoofdtrainer  en de voorzitter van EKC 2000. We hebben de gemeente Emmen benaderd om ons professioneel te ondersteunen.
We willen het plan gereed hebben voor de bestuursvergadering in februari om het plan vast te stellen en voor te bereiden om in de bijzondere ledenvergadering ter goedkeuring voor te leggen aan de leden van EKC 2000 en/of aan diens wettelijke vertegenwoordigers.

Ben je geïnteresseerd in het leveren van een bijdrage, geef je dan z.s.m. op bij het secretariaat van de vereniging. De 1e bijeenkomst is op maandag 10 december a.s.

Voor vragen en/of aanvullende informatie, kan je terecht bij: Harry Kouwenberg (vz),
Sven Kouwenberg (TC) en Peter Bult (Beoogd Jeugdcoördinator)