Wij zijn hard op zoek naar aanpakkers

Wie wil samen verder bouwen aan een sportief en respectvol EKC 2000

Fijn om te melden dat 5 vacatures inmiddels ingevuld zijn en van het lijstje verwijderd zijn.

Voor het komend seizoen is het erg belangrijk dat we de openstaande vacatures in gaan vullen ook omdat het bestaands recht van het bestuur in gedrang komt als de penningmeester niet wordt vervangen. Voor het komend seizoen zijn we nog nodig:

Bestuur

 1. De penningmeester (per 1 Oktober 2019) is verantwoordelijk voor het innen van de contributie en donaties. Hij is belast met de zorg voor de kas van de vereniging en houdt daar een boekhouding van bij, doet in opdracht van het bestuur betalingen, brengt verslag uit op de jaarlijkse algemene vergadering en op verzoek op de bestuursvergadering. Maakt in overleg met het bestuur een begroting voor het volgende verenigingsjaar. De Penningmeester heeft in zijn portefeuille het Beheer van het terrein en de ontroerende goederen, de Kantine en Activiteiten commissie.
  Tijdbesteding gemiddeld 4 uur per week, met pieken rond de afsluiting van het verenigingsjaar en het voorbereiden van de JAV.
 2. Coördinator Vrijwilligers is aanspreekpunt voor alle leden die zich inzetten in NIET korfbal gebonden taken/ werkzaamheden, onderhoud contacten met de vrijwilligers, ondersteunt de commissies met het zoeken naar geschikte kandidaten, lost zelfstandig knelpunten op, is algemeen lid van het bestuur.
  Tijdbesteding 2 uur per week
 3. PR – en Communicatiecommissie verzorgt de berichten op de website, onderhoud intern contact met de commissies voor ‘nieuwsvergaring’, onderhoud de website, facebook en ander sociaal media, heeft contact met de media (pers) en zorgt voor de naamsbekendheid van EKC.
  Tijdbesteding gemiddeld twee uur per week.

Commissies

 1. Commissie Ledenwerving en -behoud zorgt voor werving van nieuwe (jeugd)leden, organiseert voor ouders van nieuwe jeugdleden informatieavonden (2 x per jaar) en wanneer leden opzeggen het organiseren van met een gesprek.
  Tijdbesteding gemiddeld 2 uur per week met ene piek in de week van schoolkorfbal en de weken daarna.(deels nog in te vullen)

Wat vragen wij?

 • Tijd, Inzet, humor en geduld.

Wat bieden wij?

 • Een gezellige vereniging, Waardering van de leden en plezier van de spelers.

Voor informatie kan je altijd één van de bestuursleden benaderen.

Ben je geïnteresseerd: meld je dan aan bij secretariaat. Bestuur EKC 2000 Jannetta Deen-Veldman

Telefonisch 0591647663 of per mail: bestuur@ekc2000.nl