Wisseling van de wacht

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (JAV) van afgelopen maandag heeft EKC 2000 afscheid genomen van voorzitter Wim Bloeming. Na vier jaar actief te zijn geweest als voorzitter ad interim en als bestuurslid Commerciële Zaken heeft Wim besloten de hamer over te dragen. In de vier jaren heeft Wim diverse sponsoren binnengehaald en behouden, onder meer kledingsponsoren, bordsponsoren en balsponsoren. De overdracht van de kleedkamers, nieuwe contacten leggen met buurtverenigingen en de gesprekken rondom een nieuw kunstgrasveld is slechts een greep uit de projecten die hij als voorzitter heeft aangepakt.

In laatstgenoemde projecten heeft ook afgetreden secretaris Bernadette van Loon de nodige tijd en energie gestopt om alles in goede banen te leiden. Bernadette heeft na een bestuursperiode van drie jaren besloten niet herkiesbaar te zijn. Naast onder meer de eerder genoemde projecten heeft zij het bestuur in de afgelopen drie jaren van onder meer agenda’s en notulen voorzien .

Theo Venema is eveneens afgetreden tijdens de laatste ledenvergadering. Als bestuurslid Facilitaire Zaken heeft Theo zaken met betrekking tot de kantine geregeld, waaronder kantinediensten, aanpassingen en een nieuw sleutelplan. Ook heeft hij diverse klusjes rondom het veld uitgevoerd en zorgde hij voor voldoende en goed materiaal in samenwerking met Harry Deen.


V.l.n.r. Bernadette van Loon en Wim Bloeming

De drie afgetreden bestuursleden zijn tijdens de ledenvergadering bedankt voor bewezen diensten middels een bloemetje en een aanstaand etentje. De bestuursleden en de vereniging zijn Wim, Bernadette en Theo erkentelijk voor de afgelopen bestuursperiode.

 
Een volgende fase!

Met het vertrek van bovenbenoemde bestuursleden is het de beurt aan andere verenigingsmensen die de kar vanuit het bestuur willen trekken. Als bestuur zijn we dan ook meer dan content dat de leden hebben ingestemd met de benoeming van Harry Kouwenberg en Jaike Heitink. Pennigmeester Patrick Posthuma is herkozen door de leden.


V.l.n.r. Patrick Posthuma, Jaike Heitink en Harry Kouwenberg

Harry Kouwenberg, vader van selectiespeler Sven, is aangesteld als voorzitter van EKC 2000. Harry staat graag bekend als ‘bouwer’ en iemand met ambitie. Hij hoopt dit de komende jaren als voorzitter over te brengen op de rest van de vereniging. Zelf zegt hij hierover: “Het bestuur bestaat uit enthousiaste leden en er is een goede basis met een vanuit visie geschreven beleidsplan. Er blijven genoeg uitdagingen over om EKC 2000 naar een hoger plan te brengen! Harry heeft ervaring als voorzitter van een tennisvereniging en heeft zich in het verleden ingezet als voorzitter van de schoolkorfbalcommissie van EKC 2000.”

Voor de portefeuille Ledenwerving en –behoud is Jaike Heitink aangesteld. Als relatief nieuweling bij de vereniging heeft selectiespeelster Jaike zich afgelopen jaar meteen ingezet vanuit de schoolkorfbalcommissie. Bij haar eerdere vereniging SKF heeft zij al ervaring opgedaan en zij hoopt de ingezette, stijgende lijn van ledenwerving bij EKC 2000 verder uit te breiden. Zelf voegt zij het volgende toe: “Ik heb ontzettend veel zin om deze uitdaging binnen de vereniging te gaan invullen. Dit kan en wil ik echter niet alleen doen en hoop ik op veel input vanuit de vereniging.”

Het bestuur en de leden wensen Harry en Jaike veel succes en plezier toe in de komende jaren. Moge de inzet worden beloond en de ambities worden gerealiseerd.

Naast de aanstelling van voorzitter Harry en bestuurslid Jaike is Penningmeester Patrick Posthuma door de leden herkozen voor zijn rol als penningmeester. Erwin Kort gaat van Leden en Vrijwilligers naar Commerciële Zaken. Daarnaast vervult hij tijdelijk de rol van secretaris, totdat deze positie definitief is ingevuld. Riejander Deen blijft bestuurslid Technische Zaken en de portefeuille Facilitaire Zaken is helaas vooralsnog vacant.


Het bestuur van EKC 2000, met v.l.n.r. Jaike Heitink, Patrick Posthuma, Harry Kouwenberg, Erwin Kort en Riejander Deen.